120 år med Sörby Handelsträdgård

En stenig potatisåker var det som bröts till trädgårdsodling 1896 i byn Sörby söder om Gävle. De båda kompanjonerna Hansson och Carlsson hade gripit sig an uppgiften att skapa en trädgård för att odla blommor i växthus. Då, liksom nu, var trädgård "inne" och många nya företag växte fram. Som mest fanns över 100 handelsträdgårdar bara i Gävles omgivning.

Marknadens efterfrågan var stor och Sörby Handelsträdgård växte snabbt. Redan 1908 hade man byggt 12 avdelningar. Under de följande fem åren byggdes ytterligare sex avdelningar och en bänkgård på 150 fönster. Företaget fick ekonomisk växtvärk, och efter ett ägarbyte blev det till salu ännu en gång.

Daniel Olsson hade trädgård i Halmstad, men när man dränerade för flygplatsen där, blev odlingen utan vatten. Han hade arbetat som lärling i Gävle och kände till Sörby Handelsträdgård. Han lånade upp medel för att köpa anläggningen och flyttade med hustru Astrid, barnen Maj-Britt och den då två-årige Gunnar, till Gävle 1927.

Gunnar och UllaBritt Olsson tog över verksamheten under femtiotalet och en ny tid av expansion och specialisering inleddes. Staden hade nu vuxit inpå knutarna och behovet av utbyggnad ledde till etablering av ny anläggning i Hagaström. Allt större andel levererades med järnväg till blomsterbutiker i norra Sverige, och "hemförsäljningen" avvecklades.

Tulpanen visade sig vara en blomma, som var som skräddarsydd för att bli en vardagsblomma och efterfrågan ökade dramatiskt. Dagligvarubutiker kunde hantera lökblommor på ett smidigt sätt utan kvalitetsförluster och Sörby blev en av de ledande leverantörerna.

Odlingen ökade från ca 50 000 st per säsong till 4 miljoner i slutet av 1960-talet. Under det decennium, som sedan följde passerade både Sörby och ett par andra svenska företag 10 miljoner i odling per säsong, och blev därmed världsledande tulpandrivningsföretag.

Tredje generationen, Per Olof och Christina Olsson, drev företaget framgångsrikt fram till 2020. Tillsammans med ett trettiotal erfarna medarbetare expanderade företaget vidare till där man är idag med 15000 kvm växthus och en odling på drygt 22 miljoner lökblommor samt även olika krukväxter.


Lars Hallenberg och Cornelis Schrieken gick in som delägare i företaget under 2019 och från halvårsskiftet 2020 äger dom nu Sörby Handelsträdgård.
Lars började som skolungdom i början på 80-talet och har varit anställd i företaget i närmare 30 år.
Cornelis kom till Sverige i början på 90-talet och arbetade då på Rydells Odling i drygt 20 år, för att efter några års sejour i Nederländerna åter komma till Sverige och Sörby Handelsträdgård.
Gunnar och Daniel (1962)
Christina och Per Olof

Lars och Cornelis