Odling med omtanke


Det kräver ingen större ansträngning att säga att man "värnar om miljön" eller att man ”odlar med omtanke” eller att formulera en policy:

”På Sörby Handelsträdgård strävar vi efter att driva en långsiktigt hållbar verksamhet med en så positiv miljöpåverkan som möjligt. Miljöaspekten har varit alltid varit i fokus och vi ska förbättra oss ytterligare.”


Att leva efter sin policy och att odla med omtanke dag ut och dag in under många, många år – det är en helt annan sak. Och det är vad vi försöker att göra.

Så vad lägger vi in i begreppet ”Odling med omtanke”?

Att pryda sitt hem med vackra blommor eller att ge bort en bukett med färgsprakande, krispiga tulpaner handlar ju om omtanke. Om sitt hem eller om en människa i sin närhet. Och att förse kunder med dessa produkter – och att verkligen anstränga sig för att blommorna ska vara fina - har varit företagets bärande idé i ungefär 125 år… Vår gissning är att den håller ett tag till.

Men för oss ligger det betydligt mer i begreppet. Redan 1987 beslutades att Sörby skulle göra en storsatsning på att bli ledande inom miljöarbetet. Då var den drivande kraften att vi ville skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. Vi arbetade metodiskt för att minska tunga lyft, att minimera eller helt sluta med kemikalier, att öka medbestämmandet hos de anställda, att minska monotonin i arbetet etc. Därefter har ett oändligt antal åtgärder vidtagits i den riktningen. 10 år senare, runt 1997, beslutade man att odlingen skulle göras så ekologisk som möjligt.

Sörby blev ett par år senare världens största ekologiska odlare av tulpaner. Hela odlingen bedrevs enligt KRAV’s riktlinjer. Dock visade det sig att vi var lite tidigt ute. Då fanns inte intresset från konsumenterna, vilket gjorde att vi avregistrerade oss från KRAV. Men arbetssättet och det ekologiska tänkandet har levt vidare och vår policy har hela tiden varit att alltid välja den miljömässigt bästa lösningen i alla situationer. Det var därför inget problem för oss att KRAV-certifiera tulpanodlingen igen under 2007-09 innan en regeländring omöjliggjorde KRAV-märkning av våra tulpaner (man krävde att även sättlökarna skulle vara ekologiska och den kvalitén anser vi inte vara godtagbar).

Respekt och omtanke om arbetskollegorna är också en del av vår värdegrund.

Samtidigt blev miljö- och arbetsmiljöfrågor en del av ledningssystemet och har sedan dess dokumenterats i de årliga planerna.

Energi

Det är omöjligt att inte använda energi i odling av (t ex) blommor. Genom att vi odlar i växthus, så är solen vår viktigaste energikälla (någon som minns att ”växthuseffekt” en gång i tiden innebar något positivt; ett fiffigt sätt att låta även en svag sol generera värme i växthus?).

Till det kommer att vi behöver kyla våra källare, värma våra övriga lokaler och belysa våra blommor. Förutom att använda bästa möjliga klimatstyrning (rätt avancerade datorsystem, faktiskt), att på alla sätt försöka minska energiförbrukningen så finns det ett par viktiga saker vi kan göra. Det är att exempelvis använda fjärrvärme som består av spillvärme och förnyelsebara energikällor samt att använda enbart ”källmärkt” el, dvs el som enbart kommer från förnyelsebara källor. Och allt detta gör vi.

Transporter

Den viktigaste insats man som privarperson kan göra vad gäller transporter, lär vara att man som konsument går, cyklar eller åker kommunalt till sin mataffär istället för att ta bilen. Men det vi som odlare kan påverka är att uppmuntra grossister och kedjor att handla från odlare i närområdet. Och det gör vi inte bara när det ligger i vårt eget kortsiktiga intresse. Om vi har en kund i en annan del av landet som vill handla av oss, så pekar vi gärna på en odlare i hans närhet som vi har förtroende för.
Här kan du som konsument påverka situationen genom att handla så mycket närproducerade varor som möjligt.